“Ngày tận cùng của trái đất
Là ngày đẹp nhất phải không em...”

Hà Nội không thể vì hoàng hôn mà trở nên rực rỡ
Nhưng anh có thể vì em mà trở nên yêu đời

♥️𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 𝑴𝒚 𝑳𝒐𝒗𝒆♥️

— Couple Cinema 
https://cafephim.vn/dich-vu/couple-cinema/