♥️𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 𝑴𝒚 𝑳𝒐𝒗𝒆♥️

Hà Nội không thể vì hoàng hôn mà trở nên rực rỡ
Nhưng anh có thể vì em mà trở nên yêu đời

♥️𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 𝑴𝒚 𝑳𝒐𝒗𝒆♥️

— Couple Cinema 
https://cafephim.vn/dich-vu/couple-cinema/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *