☺️Nắm Tay là ấm nhưng không bằng ấm lòng🍂🍂🍂mùa thu se lạnh nắm một tách trà☕️ấm thì còn gì tuyệt vời hơn

Hình ảnh có thể có: đồ uống và văn bản
Hình ảnh có thể có: món ăn, văn bản cho biết 'CAFE PHIM. VN TRÀ HOA CUC'
Hình ảnh có thể có: đồ uống
Hình ảnh có thể có: cốc cà phê, văn bản cho biết 'CAFE PHIM. CAFEM.V VN CAFÉ NAU NÓNG'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *