Đủ 5 lí do này thì 2/9 cứ gọi là tuyệt vời ông ☀️ luôn nhó

Đủ 5 lí do này thì 2/9 cứ gọi là tuyệt vời ông ☀️ luôn nhó
💥 CHỈ CÓ TẠI CINE CAFE
BOOK phòng ngayyyy!!! Nổ luôn lịch nhéeee
https://cafephim.vn/dat-phong-cine-cafe/

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '5Y 5 CAFE PHIM DO VISAO BAN NÊN CHON CHO DIP 2-9 NAY'

Hình ảnh có thể có: trong nhà và món ăn

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'PRIVATE 100% RIÊNG TU'

Hình ảnh có thể có: 1 người, món ăn

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Hình ảnh có thể có: văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *