Hệ thống cafe phim phòng riêng hàng đầu Hà Nội
136 Yên Lãng / 166 Ven Hồ Đắc Di/ 61, ngõ 82 Chùa Láng/ 30 An Hòa Hà Đông

Đối với quý khách đặt trước dịch vụ, chúng tôi có cơ chế hoàn tiền nếu quý khách báo trước thời điểm sử dụng dịch vụ 24h, hoặc đổi sang khung giờ khác cho quý khách